Egy alapítvány a gyermekek szolgálatában

Alapítványunkról

A Jó Kezdet Alapítványt magánszemély alapította 2016-ban.

Az Alapítvány céljai

 • A Kishajó Baptista Óvoda és az általa ellátott kisgyermekek támogatása
 • Az óvodapedagógiai munka színvonalának fejlesztése, elismertségének növelése
 • A külső és belső óvodai környezet fenntartása és fejlesztése
 • Az óvodát is fenntartó Pécsi Baptista Gyülekezet életének, tevékenységének, külső és belső környezete fenntartásának, fejlesztésének támogatása

Kuratórium

Győri Kornél

Alapító

Gőblné Meláth Szilvia

Elnök

Gőbl Ádám

Titkár

Egri Krisztina

Kuratóriumi tag

Jánossy Dávid

Kuratóriumi tag

Rauch Zoltán

Kuratóriumi tag

Hírek

Az Alapítvány az alábbi tevékenységeket folytatja

 • A célzott gyermekcsoport felé képességfejlesztés és ismeretterjesztés, nevelés és oktatás
 • Óvodai programok szervezése, melyek elsősorban a gyermekek egészséges életmódra nevelésére, képességeik sokoldalú fejlesztésére irányulnak, és a szülők együttműködésére építenek
 • A Kishajó Baptista Óvoda által ellátott kisgyermekek nevelésével, személyiségfejlesztésével és oktatásával összefüggő költségek fedezése
 • Szakmai tapasztalatok gyűjtése, feldolgozása, az eredmények nyilvánosságra hozatala, és elismerése
 • Az óvodai nevelésben eredményesen dolgozó óvónők, és technikai alkalmazottak ösztönző anyagi elismerésben részesítése
 • Az óvoda belső és külső környezetének fenntartása és fejlesztése a higiénia szempontjaira is tekintettel, korszerű technikai, oktatási eszközök, játékok beszerzése, munkahelyi körülmények javítása, oktatás szervezése
 • A szülők érkezésének, és az óvodában tartózkodásának megkönnyítésére praktikus szempontú fejlesztések
 • Az óvodát is fenntartó Pécsi Baptista Gyülekezet életének, tevékenységének, valamint az általa létrehozott intézményeknek, továbbá mindezek külső és belső környezete fenntartásának, fejlesztésének támogatása
 • Más hasonló civil szervezetekkel való kapcsolat felvétele, fenntartása
 • Az alapítvány céljainak támogatását szolgáló források felkutatása, és igénylése

ISMERJEN MEG MINKET

Jöjjön el a Pécsi Baptista Gyülekezetbe, ahol találkozhat az Alapítvány munkatársaival. Itt a honlapon elolvashatja az Alapító Okiratunkat, és részletesen tájékozódhat működésünkről.

VIGYE A HÍRÜNKET

Tegye ismertté céljainkat, tevékenységünket a környezetében!
Beszéljen rólunk családjának, ismerőseinek!

CSATLAKOZZON, TÁMOGASSON

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi, vagy külföldi természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha az Alapítvány céljával egyetért, és azokat elfogadja, támogatni kívánja. A csatlakozás történhet elsősorban konkrét befizetéssel, a célok megvalósítását elősegítő eszközök, szolgáltatások biztosításával. Számlaszámunkat megtalálja lejjebb.

Partnereink

E-MAIL CÍMÜNK

info@jokezdetalapitvany.hu

SZÁMLASZÁMUNK

50800111-15534693
Jó Kezdet Alapítvány

ADÓSZÁMUNK

18875827-1-02